cennik.

CENNIK

cennik obowiązuje od 01.06.2024 r.

 

Przybliżony czas

Cena

1. KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE | PACJENCI DOROŚLI

Pierwsza wizyta/ wizyta po okresie dłuższym niż 12 m-cy (obowiązuje przedpłata)

*u specjalistów: Marta Kreńska-Chmielewska, Paweł Nowak, Magdalena Gąsior

40 min

300 zł 

*350 zł

Kolejna wizyta

*u specjalistów: Marta Kreńska-Chmielewska, Paweł Nowak, Magdalena Gąsior

20 min

250 zł 

*300 zł

Wizyta zdalna pierwszorazowa – Skype (obowiązuje przedpłata)

informacja o lekarzach wykonujących dostępna w rejestracji *u specjalistów: Marta Kreńska-Chmielewska

40 min

300 zł 

*350 zł

Wizyta zdalna kolejna – Skype/telefon (obowiązuje przedpłata)

*u specjalistów: Marta Kreńska-Chmielewska, Paweł Nowak, Magdalena Gąsior

20 min

250 zł 

*300 zł

Awaryjne wystawienie recepty (obowiązuje przedpłata)

przedłużenie dotychczasowej farmakoterapii na okres maksymalnie jednego miesiąca, do czasu następnej wizyty; dotyczy pacjentów w stabilnym stanie psychicznym, pozostających pod stałą opieką lekarza CALMY, po ustaleniu z lekarzem

 

100 zł

Zaświadczenia o leczeniu na prośbę pacjenta poza wizytą (obowiązuje przedpłata)

 

100 zł

Zaświadczenia dla ZUS, Zespołów Orzekania o Niepełnosprawności, lekarza POZ, lekarza medycyny pracy (w ramach wizyty)

 

bezpłatnie

Psychiatric consultation in English

First visit (in-clinic / online) 

Next visit (in-clinic / online)

40 min 

20 min

400 zł 

350 zł

Wizyta diagnostyczna w kierunku ADHD dorosłych (obowiązuje przedpłata 200 zł)

wykonuje Marta Kreńska-Chmielewska, Magdalena Gąsior

120 min

800 zł

2. KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE | PACJENCI PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA

Pierwsza wizyta/wizyta po okresie dłuższym niż 12 m-cy (obowiązuje przedpłata)

60 min

400 zł

Kolejna wizyta

30 min

350 zł

Wizyta zdalna kolejna – telefon (obowiązuje przedpłata)

30 min

350 zł

Awaryjne wystawienie recepty (obowiązuje przedpłata)

przedłużenie dotychczasowej farmakoterapii na okres maksymalnie jednego miesiąca, do czasu następnej wizyty; dotyczy pacjentów w stabilnym stanie psychicznym, pozostających pod stałą opieką lekarza CALMY, po ustaleniu z lekarzem

 

100 zł

Zaświadczenia o leczeniu na prośbę pacjenta poza wizytą (obowiązuje przedpłata)

 

100 zł

Zaświadczenia dla ZUS, Zespołów Orzekania o Niepełnosprawności, lekarza POZ, lekarza medycyny pracy (w ramach wizyty)

 

bezpłatnie

3. KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Konsultacja psychologiczna – wstępna diagnoza problemu / kwalifikacja do psychoterapii

(1-3 spotkań, przed pierwszą konsultacją obowiązuje przedpłata)

45-60 min

200zł

Konsultacja psychodietetyczna

50 min

200 zł

Psychological consultation in English

50 min

250 zł

4. DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA

Kompleksowa diagnoza osobowości

1. Wywiad psychologiczny
2. Diagnoza psychologiczna z wykorzystaniem specjalistycznych kwestionariuszy i narzędzi psychologicznych
3. Wywiad obiektywny
4. Wydanie opinii psychologicznej i informacja zwrotna

3 do 4 spotkań po 50-60 min

1200 zł całość **

Diagnoza psychologiczna w kierunku ADHD u osób dorosłych

1. Wywiad psychologiczny
2. Wywiad diagnostyczny z wykorzystaniem testów psychologicznych/ wywiadów ustrukturyzowanych 3. Badanie neuropsychologiczne procesów uwagi oraz komputerowe badanie testem MOXO, służącym do diagnozy w obszarze zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadaktywności
4. Diagnoza różnicowa innych zaburzeń i trudności w funkcjonowaniu, które mogą dawać podobne objawy jak ADHD
5. Wywiad obiektywny
6. Analiza dokumentacji (opcjonalnie)
7. Wydanie opinii psychologicznej i informacja zwrotna

5 do 6 spotkań po 50-60 min

1500 zł całość **

Diagnoza psychologiczna trudności w funkcjonowaniu

1. Wywiad psychologiczny
2. Diagnoza różnicowa trudności w funkcjonowaniu
3. Diagnoza psychologiczna z wykorzystaniem kwestionariuszy i narzędzi psychologicznych 4. Wywiad obiektywny
5. Wydanie opinii psychologicznej i informacja zwrotna

3 do 4 spotkań po 50-60 min

1200 zł całość **

** możliwość płatności w 2 równych ratach przy pierwszej i trzeciej wizycie

5. DIAGNOSTYKA NEUROPSYCHOLOGICZNA

Konsultacja wstępna neuropsychologiczna

(zebranie wywiadu, wykonanie testu przesiewowego, zaplanowanie i dobór odpowiednich narzędzi diagnostycznych)

60-90 min

250 zł

Zebranie wywiadu obiektywnego od rodziny / osoby bliskiej

(opcjonalne)

30-60 min

200 zł

Badanie testami neuropsychologicznymi

1-2 spotkania po 60 min

250 zł / wizyta

Sporządzenie opinii neuropsychologicznej i jej omówienie

30-60 min

200 zł

6. PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia indywidualna

50 min

200zł

Psychoterapia grupowa

90 min

120 zł

Psychoterapia rodzin / par

60 min

300 zł

Psychotherapy in english

45-50 min

250 zł

WARSZTATY – wg aktualnej oferty

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Cennik obowiązuje od 20.09.2023 r.

CzasCena
KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE/PACJENCI DOROŚLI
Pierwsza wizyta/ wizyta po okresie dłuższym niż 12 m-cy – obowiązuje przedpłata 50%40 min300zł
Kolejna wizyta20 min250zł
Wizyta zdalna pierwszorazowa (Skype) – obowiązuje przedpłata40 min300zł
Wizyta zdalna kolejna (Skype/telefon) – obowiązuje przedpłata20 min250zł
Awaryjne wystawienie recepty – obowiązuje przedpłata
(przedłużenie dotychczasowej farmakoterapii na okres jednego miesiąca; dotyczy pacjentów pozostających pod stałą opieką lekarza CALMY, po ustaleniu z lekarzem)
100zł
Zaświadczenia o leczeniu na prośbę pacjenta (poza wizytą) – obowiązuje przedpłata
100zł
Zaświadczenia dla ZUS, Zespołów Orzekania o Niepełnosprawności, lekarza POZ, lekarza medycyny pracy (w ramach wizyty)
bezpłatnie
Wizyta diagnostyczna w kierunku ADHD u dorosłych (wywiad DIVA, wywiad obiektywny, analiza dotychczasowej dokumentacji) wykonuje lek. Magdalena Gąsior, lek. Marta Kreńska-Chmielewska
2 h800 zł*
Wizyta podsumowująca po wizycie diagnostycznej w kierunku ADHD dorosłych (przekazanie diagnozy oraz dalszych zaleceń)
1 h300 zł
Psychiatric consultation in English/Spanish/Italian40 min first/
20 min next
350 zł first/
300 zł next
* obowiązuje przedpłata 200 zł 
KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE/PACJENCI PONIŻEJ 18 R.Ż
Pierwsza wizyta/wizyta po okresie dłuższym niż 12 m-cy – obowiązuje przedpłata 50%60 min350zł
Kolejna wizyta30 min300zł
Wizyta zdalna kolejna (Skype/telefon) – obowiązuje przedpłata30 min300zł
Awaryjne wystawienie recepty – obowiązuje przedpłata
(przedłużenie dotychczasowej farmakoterapii na okres jednego miesiąca; dotyczy pacjentów pozostających pod stałą opieką lekarza CALMY, po ustaleniu z lekarzem)
100zł
Zaświadczenia o leczeniu na prośbę pacjenta (poza wizytą) – obowiązuje przedpłata
100zł
Zaświadczenia dla ZUS, Zespołów Orzekania o Niepełnosprawności, lekarza POZ, lekarza medycyny pracy (w ramach wizyty)
bezpłatnie
KONSULTACJE NEUROLOGICZNE
Konsultacja neurologiczna20 min250zł
Neurological consultation in English20 min300zł
KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
Konsultacja psychologiczna – wstępna diagnoza problemu / kwalifikacja do psychoterapii (1-3 spotkań)45-60 min200zł*
Konsultacja seksuologiczna50 min200zł
Konsultacja psychodietetyczna50 min200zł
* obowiązuje przedpłata 100 zł przed pierwszym spotkaniem
DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA

Kompleksowa diagnoza osobowości

1. Wywiad psychologiczny

2. Diagnoza psychologiczna z wykorzystaniem specjalistycznych kwestionariuszy i narzędzi psychologicznych

3. Wywiad obiektywny

4. Wydanie opinii psychologicznej i informacja zwrotna

3 do 4 spotkań
po 50-60 min
1200 zł całość *

Diagnoza psychologiczna w kierunku ADHD u osób dorosłych

1. Wywiad psychologiczny

2. Wywiad diagnostyczny z wykorzystaniem testów psychologicznych/ wywiadów ustrukturyzowanych

3. Badanie neuropsychologiczne procesów uwagi oraz komputerowe badanie testem MOXO, służącym do diagnozy w obszarze zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadaktywności

4. Diagnoza różnicowa innych zaburzeń i trudności w funkcjonowaniu, które mogą dawać podobne objawy jak ADHD

5. Wywiad obiektywny

6. Analiza dokumentacji (opcjonalnie)

7. Wydanie opinii psychologicznej i informacja zwrotna

5 do 6 spotkań
po 50-60 min
1500 zł całość *

Diagnoza psychologiczna trudności w funkcjonowaniu

1. Wywiad psychologiczny

2. Diagnoza różnicowa trudności w funkcjonowaniu

3. Diagnoza psychologiczna z wykorzystaniem kwestionariuszy i narzędzi psychologicznych

4. Wywiad obiektywny

5. Wydanie opinii psychologicznej i informacja zwrotna

3 do 4 spotkań
po 50-60 min
1200 zł całość *
* możliwość płatności w 2 równych ratach przy pierwszej i trzeciej wizycie
DIAGNOSTYKA NEUROPSYCHOLOGICZNA
Konsultacja wstępna neuropsychologiczna
(zebranie wywiadu, wykonanie testu przesiewowego, zaplanowanie i dobór odpowiednich narzędzi diagnostycznych)
60-90 min250zł
Zebranie wywiadu obiektywnego od rodziny / osoby bliskiej
(opcjonalne)
30-60 min200zł
Badanie testami neuropsychologicznymi1-2 spotkania
po 60 min
250 zł /
wizyta
Sporządzenie opinii neuropsychologicznej na podstawie przeprowadzonych badań i jej omówienie30-60 min200zł
PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia indywidualna50 min200zł
Psychoterapia grupowa90 min120zł
Psychoterapia rodzin / par60-90 min300zł
Psychotherapy in English50 min250zł
WARSZTATY – wg aktualnej oferty

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

obowiązuje d0 31.01.2023 r.

DIAGNOSTYKA NEUROPSYCHOLOGICZNA

 Przybliżony czasCena
KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE/PACJENCI DOROŚLI
Pierwsza wizyta/wizyta po okresie dłuższym niż 12 m-cy40 min250 zł
Kolejna wizyta20 min200 zł
Wizyta zdalna pierwszorazowa (Skype)40 min250 zł
Wizyta zdalna kolejna (Skype/telefon)20 min200 zł

Awaryjne wystawienie recepty

(przedłużenie dotychczasowej farmakoterapii na okres jednego miesiąca; dotyczy pacjentów pozostających pod stałą opieką lekarza CALMY, po ustaleniu z lekarzem)

 80 zł
Wydanie zaświadczenia na prośbę pacjenta 80 zł
Zaświadczenia dla ZUS, Zespołów Orzekania o Niepełnosprawności, lekarza POZ, lekarza medycyny pracy wystawiane w ramach wizyty bezpłatnie
Psychiatric consultation in English/Spanish/Italian

40 min/

20 min

300 zł/

250 zł

KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE/PACJENCI PONIŻEJ 18 R.Ż
Pierwsza wizyta/wizyta po okresie dłuższym niż 12 m-cy40 min300 zł
Kolejna wizyta20 min200 zł
Wizyta zdalna kolejna (Skype/telefon)20 min200 zł
Zaświadczenia dla ZUS, Zespołów Orzekania o Niepełnosprawności, lekarza POZ, lekarza medycyny pracy wystawiane w ramach wizyty bezpłatnie
KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
Konsultacja psychologiczna – wstępna diagnoza problemu /  kwalifikacja do psychoterapii (1-3 spotkań)45-60 min200 zł
Konsultacja seksuologiczna50 min200 zł
Konsultacja psychodietetyczna50 min180 zł
Diagnostyka psychologiczna za pomocą specjalistycznych skalcena ustalana indywidualnie

Konsultacja wstępna neuropsychologiczna

zebranie wywiadu, wykonanie testu przesiewowego, zaplanowanie i dobór odpowiednich narzędzi diagnostycznych

1 spotkanie

60-90 min250 zł

Zebranie wywiadu obiektywnego od rodziny / osoby bliskiej

opcjonalne

30-60 min200 zł

Badanie testami neuropsychologicznymi

max. 2 spotkania

60 min250 zł/wizyta
Sporządzenie opinii neuropsychologicznej
na podstawie przeprowadzonych badań i jej omówienie
30-60 min200 zł
PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia indywidualna50 min200 zł
Psychoterapia grupowa90 min120 zł
Psychoterapia rodzin / par90 min300 zł
WARSZTATY – wg aktualnej oferty  

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego

KLINIKA CALMA