cennik.

CENNIK

obowiązuje od 01.02.2023 r.
Przybliżony czasCena
KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE/PACJENCI DOROŚLI
Pierwsza wizyta/ wizyta po okresie dłuższym niż 12 m-cy40 min300zł
Kolejna wizyta20 min250zł
Wizyta zdalna pierwszorazowa (Skype) – obowiązuje przedpłata40 min300zł
Wizyta zdalna kolejna (Skype/telefon) – obowiązuje przedpłata20 min250zł
Awaryjne wystawienie recepty – obowiązuje przedpłata (przedłużenie dotychczasowej farmakoterapii na okres jednego miesiąca; dotyczy pacjentów pozostających pod stałą opieką lekarza CALMY, po ustaleniu z lekarzem)
100zł
Zaświadczenia o leczeniu na prośbę pacjenta (poza wizytą) – obowiązuje przedpłata
100zł
Zaświadczenia dla ZUS, Zespołów Orzekania o Niepełnosprawności, lekarza POZ, lekarza medycyny pracy (w ramach wizyty)
bezpłatnie
Psychiatric consultation in English/Spanish/Italian40 min first/
20 min next
350 zł first/
300 zł next
KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE/PACJENCI PONIŻEJ 18 R.Ż
Pierwsza wizyta/wizyta po okresie dłuższym niż 12 m-cy60 min350zł
Kolejna wizyta30 min300zł
Wizyta zdalna kolejna (Skype/telefon) – obowiązuje przedpłata30 min300zł
Awaryjne wystawienie recepty – obowiązuje przedpłata (przedłużenie dotychczasowej farmakoterapii na okres jednego miesiąca; dotyczy pacjentów pozostających pod stałą opieką lekarza CALMY, po ustaleniu z lekarzem)
100zł
Zaświadczenia o leczeniu na prośbę pacjenta (poza wizytą) – obowiązuje przedpłata
100zł
Zaświadczenia dla ZUS, Zespołów Orzekania o Niepełnosprawności, lekarza POZ, lekarza medycyny pracy (w ramach wizyty)
bezpłatnie
KONSULTACJE NEUROLOGICZNE
Konsultacja neurologiczna20 min250zł
Neurological consultation in English20 min300zł
KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
Konsultacja psychologiczna – wstępna diagnoza problemu / kwalifikacja do psychoterapii (1-3 spotkań)45-60 min200zł
Konsultacja seksuologiczna50 min200zł
Konsultacja psychodietetyczna50 min180zł
DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA
Kompleksowa diagnoza osobowości

1. Wywiad psychologiczny

2. Diagnoza psychologiczna z wykorzystaniem specjalistycznych kwestionariuszy i narzędzi psychologicznych

3. Wywiad obiektywny

4. Wydanie opinii psychologicznej i informacja zwrotna
3 do 4 spotkań
po 50-60 min
1200 zł całość *
Diagnoza psychologiczna w kierunku ADHD u osób dorosłych

1. Wywiad psychologiczny

2. Wywiad diagnostyczny z wykorzystaniem testów psychologicznych/ wywiadów ustrukturyzowanych

3. Badanie neuropsychologiczne procesów uwagi oraz komputerowe badanie testem MOXO, służącym do diagnozy w obszarze zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadaktywności

4. Diagnoza różnicowa innych zaburzeń i trudności w funkcjonowaniu, które mogą dawać podobne objawy jak ADHD

5. Wywiad obiektywny

6. Analiza dokumentacji (opcjonalnie)

7. Wydanie opinii psychologicznej i informacja zwrotna
5 do 6 spotkań
po 50-60 min
1500 zł całość *
Diagnoza psychologiczna trudności w funkcjonowaniu

1. Wywiad psychologiczny

2. Diagnoza różnicowa trudności w funkcjonowaniu

3. Diagnoza psychologiczna z wykorzystaniem kwestionariuszy i narzędzi psychologicznych

4. Wywiad obiektywny

5. Wydanie opinii psychologicznej i informacja zwrotna
3 do 4 spotkań
po 50-60 min
1200 zł całość *
* możliwość płatności w 2 równych ratach przy pierwszej i trzeciej wizycie
DIAGNOSTYKA NEUROPSYCHOLOGICZNA
Konsultacja wstępna neuropsychologiczna (zebranie wywiadu, wykonanie testu przesiewowego, zaplanowanie i dobór odpowiednich narzędzi diagnostycznych)60-90 min250zł
Zebranie wywiadu obiektywnego od rodziny / osoby bliskiej (opcjonalne)30-60 min200zł
Badanie testami neuropsychologicznymi1-2 spotkania
po 60 min
250 zł /
wizyta
Sporządzenie opinii neuropsychologicznej na podstawie przeprowadzonych badań i jej omówienie30-60 min200zł
PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia indywidualna50 min200zł
Psychoterapia grupowa90 min120zł
Psychoterapia rodzin / par70-90 min250zł
WARSZTATY – wg aktualnej oferty
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego

obowiązuje d0 31.01.2023 r.

DIAGNOSTYKA NEUROPSYCHOLOGICZNA

 Przybliżony czasCena
KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE/PACJENCI DOROŚLI
Pierwsza wizyta/wizyta po okresie dłuższym niż 12 m-cy40 min250 zł
Kolejna wizyta20 min200 zł
Wizyta zdalna pierwszorazowa (Skype)40 min250 zł
Wizyta zdalna kolejna (Skype/telefon)20 min200 zł

Awaryjne wystawienie recepty

(przedłużenie dotychczasowej farmakoterapii na okres jednego miesiąca; dotyczy pacjentów pozostających pod stałą opieką lekarza CALMY, po ustaleniu z lekarzem)

 80 zł
Wydanie zaświadczenia na prośbę pacjenta 80 zł
Zaświadczenia dla ZUS, Zespołów Orzekania o Niepełnosprawności, lekarza POZ, lekarza medycyny pracy wystawiane w ramach wizyty bezpłatnie
Psychiatric consultation in English/Spanish/Italian

40 min/

20 min

300 zł/

250 zł

KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE/PACJENCI PONIŻEJ 18 R.Ż
Pierwsza wizyta/wizyta po okresie dłuższym niż 12 m-cy40 min300 zł
Kolejna wizyta20 min200 zł
Wizyta zdalna kolejna (Skype/telefon)20 min200 zł
Zaświadczenia dla ZUS, Zespołów Orzekania o Niepełnosprawności, lekarza POZ, lekarza medycyny pracy wystawiane w ramach wizyty bezpłatnie
KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
Konsultacja psychologiczna – wstępna diagnoza problemu /  kwalifikacja do psychoterapii (1-3 spotkań)45-60 min200 zł
Konsultacja seksuologiczna50 min200 zł
Konsultacja psychodietetyczna50 min180 zł
Diagnostyka psychologiczna za pomocą specjalistycznych skalcena ustalana indywidualnie

Konsultacja wstępna neuropsychologiczna

zebranie wywiadu, wykonanie testu przesiewowego, zaplanowanie i dobór odpowiednich narzędzi diagnostycznych

1 spotkanie

60-90 min250 zł

Zebranie wywiadu obiektywnego od rodziny / osoby bliskiej

opcjonalne

30-60 min200 zł

Badanie testami neuropsychologicznymi

max. 2 spotkania

60 min250 zł/wizyta
Sporządzenie opinii neuropsychologicznej
na podstawie przeprowadzonych badań i jej omówienie
30-60 min200 zł
PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia indywidualna50 min200 zł
Psychoterapia grupowa90 min120 zł
Psychoterapia rodzin / par90 min300 zł
WARSZTATY – wg aktualnej oferty  

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego

KLINIKA CALMA