jak pomagamy.

Konsultacja On-line

KLINIKA CALMA

KONSULTACJA ON-LINE

O USŁUDZE

Konsultacja on-line

W naszej klinice możesz skonsultować się z psychiatrą, jak również uczestniczyć w psychoterapii przez internet (Skype).

Kolejne wizyty lekarskie mogą na życzenie pacjenta odbywać się także telefonicznie. 

Zalecenia dotyczące dalszego leczenia, recepty oraz zwolnienia lekarskie otrzymasz w formie elektronicznej. 

Daj znać naszej rejestracji, jaka forma wizyty jest dla Ciebie najwygodniejsza!

Za konsultacje zdalne wymagana jest przedpłata – wpłata na konto lub poprzez link do bankowości internetowej – więcej informacji udzieli rejestracja. 

*W szczególnych przypadkach o najwłaściwszej formie spotkania zadecyduje lekarz, biorąc pod uwagę indywidualne wskazania – wizyty on-line mogą nie być korzystne dla niektórych pacjentów.

konsultacja psychiatryczna

KLINIKA CALMA

O USŁUDZE

konsultacja psychiatryczna

Konsultacja psychiatryczna to rozmowa z lekarzem psychiatrą, podczas której masz możliwość omówić wszelkie niepokojące Cię objawy i dolegliwości ze strony Twojego samopoczucia psychicznego.

Podczas pierwszej wizyty lekarz zbierze wywiad dotyczący charakteru zgłaszanych przez Ciebie objawów, wcześniejszego leczenia (jeżeli takie było), a także istotnych wydarzeń z Twojego życia, które mogły mieć wpływ na Twoje obecne samopoczucie. Zapyta również o choroby przebyte, przewlekłe i przyjmowane przez Ciebie leki.

Lekarz, na podstawie zebranych od Ciebie informacji, ustali prawdopodobną przyczynę dolegliwości, postawi diagnozę i jeśli będzie to wskazane, zaproponuje odpowiednie leczenie. Czasami proces ten wymaga więcej czasu i lekarz, jeśli uzna to za konieczne, może najpierw zalecić dodatkowe badania, konsultacje specjalistyczne lub testy psychologiczne. Zdarza się, że postawienie diagnozy wymagać będzie kilku konsultacji i dłuższej obserwacji.Konsultacja diagnostyczna (pierwszorazowa) wymaga czasu, musisz więc zarezerwować termin 40-minutowy. Wizyty 20-minutowe służą jedynie konsultacjom kontrolnym (kolejnym).

Dobrze jest właściwie przygotować się do pierwszej wizyty u psychiatry. Jeśli wyda Ci się to pomocne, spisz zagadnienia, które chciałbyś/-abyś poruszyć podczas konsultacji oraz nazwy i dawki leków stosowanych obecnie i w przeszłości. Weź także ze sobą Twoją dokumentację medyczną – wypisy ze szpitali i istotniejsze wyniki badań.

Kolejne konsultacje służą kontroli Twojego samopoczucia, ocenie postępów w leczeniu i dobraniu jak najefektywniejszych metod terapeutycznych. Będziesz mógł/-a zadawać pytania i omawiać wszelkie wątpliwości związane z procesem leczenia.

I najważniejsze – nie musisz obawiać się wizyty. Nasi lekarze są tu dla Ciebie i pomogą, zadając właściwe pytania.

KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA

konsultacja psychologiczna

KLINIKA CALMA

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

O USŁUDZE

konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to forma pomocy psychologicznej skierowana do osób, które chcą skonsultować swój problem ze specjalistą i uzyskać profesjonalna poradę. Podczas konsultacji psycholog zbierze szczegółowy wywiad psychologiczny oraz postara się ustalić źródło problemu. Następnie po określeniu problemu udzieli odpowiednich informacji oraz zaproponuje możliwe formy pomocy, które pomogą problem rozwiązać. Jest to odpowiednie oddziaływanie dla osób potrzebujących porady psychologicznej oraz wsparcia w doraźnych problemach natury psychologicznej.

Na konsultację psychologiczną kierowane będą także osoby, które będą chciały skorzystać z psychoterapii/ diagnozy psychologicznej po to, aby dopasować do nich najbardziej korzystne oddziaływanie psychoterapeutyczne lub zaplanować postępowanie diagnostyczne.

Konsultacja psychologiczna trwa ok. 50 minut.

Postaraj się określić, co jest Twoim aktualnym problemem, w jakich codziennych sytuacjach doświadczasz trudności, jak one się objawiają. Jeśli masz z tym trudność, nie martw się – psycholog zadając odpowiednie pytania nakieruje Ciebie na określenie problemu.

konsultacja seksuologiczną

KLINIKA CALMA

O USŁUDZE

konsultacja seksuologiczna

Indywidualne spotkania z psychologiem-seksuologiem, nakierowane na zdefiniowanie i rozwiązanie trudności w życiu seksualnym. Pomoc ma charakter wielowymiarowy i dotyka różnych aspektów funkcjonowania. Podczas konsultacji pracuje się, ze wsparciem seksuologa, nad wybranymi wyzwaniami korzystając ze indywidualnie dobranych narzędzi i form terapeutycznych, takich jak terapia poznawczo-behawioralna czy praca na zasobach. W niektórych przypadkach wykorzystywane jest wsparcie farmakologiczne. Pomoc może mieć charakter konsultacji lub dłuższej terapii, w zależności od potrzeb.

Diagnostyka i leczenie zaburzeń seksualnych u kobiet i mężczyzn obejmuje:

– zaburzenia erekcji prącia

– przedwczesny wytrysk

– niskie / wysokie libido

– brak ochoty na seks / anhedonia seksualna

– bolesne współżycie / dyspareunia / pochwica

– zaburzenia orgazmu / anorgazmia

– Leczenie uzależnienia od seksu

– Leczenie uzależnienia od pornografii

– Problemy z tożsamością płciową i orientacją seksualną

– Edukacja seksualna dla młodzieży

– Terapia małżeńska i zaburzeń seksualnych w parze

– Wsparcie psychologiczne dla ofiar przestępstw seksualnych

– Pomoc psychologiczna dla osób leczących się z powodu niepłodności

– Pomoc psychologiczna z powodu utraty ciąży / dziecka

– Inne problemy natury seksuologicznej / perwersji seksualnych 

KONSULTACJA SEKSUOLOGICZNA

KONSULTACJA PSYCHODIETETYCZNA

O USŁUDZE

konsultacja psychodietetyczna

Konsultacja ze specjalistą psychodietetyki to forma specjalistycznej pomocy dla osób, które zmagają się z zaburzeniami odżywiania, ale także każdego, kto chce zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, źle czuje się we własnym ciele, ma trudności z samooceną, ma za sobą wiele nieskutecznych prób odchudzania, czuje, że traci kontrolę nad jedzeniem, nie akceptuje zmian zachodzących w ciele np. wynikających z okresu dojrzewania, czy po porodzie.
 
Z pomocy specjalisty psychodietetyki warto skorzystać, gdy:pragniesz zmienić swoje nawyki (m.in. żywieniowe), ale nie wiesz jak zacząćczujesz, że jedzenie jest dla Ciebie źródłem stresumasz wrażenie, że tylko jedzenie sprawia Ci przyjemnośćjadasz pod wpływem emocji (“zajadasz” stres, zmartwienie, nudę i inne niewygodne emocje)zmagasz się z napadowym objadaniem sięnie lubisz, nie akceptujesz siebie i swojego wyglądumasz skłonność do porównywania się z innymiprezentujesz wąski wachlarz produktów, które są w Twojej dieciepo spożyciu posiłku dopadają Cię wyrzuty sumieniabrak Ci asertywności żywieniowejjesteś rodzicem dziecka w trakcie rozszerzania dietychcesz zadbać o siebie, swój dobrostan i zacząć żyć bez ograniczeń, pełnią życia.
Konsultacje psychodietetyczne mają na celu:lepsze rozumienie przyczyn i konsekwencji tego, co się z Tobą dziejepoznanie siebiepozyskanie wiedzy na temat emocji, motywacji, nawyków żywieniowych, strategii radzenia sobie w trudnych momentach,rozwijanie świadomości swojego ciałazmianę podejścia do aktywności fizycznejpodniesienie samoocenywzrost pewności siebiezmianę nawyków, nie tylko żywieniowychpoprawę stanu zdrowia fizycznego i psychicznegowypracowanie zdrowej relacji z jedzeniemrozpoczęcie pełnego życia zgodnego z własnymi wartościami i potrzebami.

diagnostyka psychologiczna

KLINIKA CALMA

O USŁUDZE

diagnostyka psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to proces, na podstawie którego psycholog kliniczny, w oparciu o specjalistyczne narzędzia diagnostyczne, opisuje profil cech osoby badanej oraz stara się określić jej mechanizmy funkcjonowania. Narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w tym procesie obejmują wywiad kliniczny, obserwację, testy i kwestionariusze psychologiczne. Diagnoza psychologiczna to ważny i często niezbędny element leczenia pacjenta, szczególnie w przypadku zaburzeń funkcji poznawczych czy zaburzeń osobowości. Jest pomocna w określeniu problemów pacjenta, wykryciu ewentualnych zaburzeń, a także w zaproponowaniu środków zaradczych.

Oferujemy kompleksowy wachlarz diagnostyki psychologicznej:

– diagnozę osobowości

– diagnozę neuropsychologiczną (funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja uwagi, funkcje językowe itp.)

– diagnozę nastroju

Diagnoza psychologiczna najczęściej obejmuje 3-4 spotkania z psychologiem diagnostą, podczas których zebrany zostanie wywiad kliniczny oraz zastosowane zostaną indywidualnie dobrane narzędzia diagnostyczne. Na podstawie uzyskanych informacji i danych tworzona jest opinia psychologiczna, która jest następnie omawiana z osobą badaną.

Zastanów się, jakie problemy chcesz omówić, spróbuj określić, kiedy się one pojawiły oraz to, w jaki sposób wpływają obecnie na twoje codzienne życie. Jeśli masz dokumentację z wcześniejszych badań psychologicznych lub dokumentację medyczną, zabierz ją ze sobą. Pamiętaj także, jeśli to możliwe, żeby być wypoczętym i wyspanym, a także, jeśli potrzebujesz, żeby zabrać ze sobą okulary.

 

Aby umówić się na diagnozę psychologiczną, skontaktuj się z nami telefonicznie.

 

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA

DIAGNOSTYKA NEUROPSYCHOLOGICZNA

O USŁUDZE

diagnostyka neuropsychologiczna

Badanie neuropsychologiczne polega na ocenie sprawności procesów poznawczych u osób, które skarżą się na pogorszenie pamięci lub koncentracji uwagi. Oprócz oceny poszczególnych aspektów pamięci (pamięć bezpośrednia, operacyjna, epizodyczna, autobiograficzna, semantyczna, progresywna) badane są takie funkcje, jak: procesy uwagi, funkcje językowe, funkcje uczenia się, funkcje wykonawcze, funkcje wzrokowo-przestrzenne. 
 

Prawidłowo przeprowadzone badanie neuropsychologiczne pozwala na zdiagnozowanie wczesnych oznak otępienia i odróżnienie ich od osłabienia funkcji poznawczych spowodowanego przez inne czynniki takie jak np. naturalne starzenie się mózgu, czy depresję. Badanie to jest też często pomocne w różnicowaniu typów otępienia.

W trakcie badania wykorzystywane są indywidualnie dobrane przez neuropsychologa specjalistyczne, standaryzowane narzędzia do oceny funkcji poznawczych. 

Diagnostyka neuropsychologiczna składa się z kilku etapów:

1. Konsultacja wstępna – zebranie wywiadu od pacjenta dotyczącego charakteru zgłaszanych problemów, wykonanie testu przesiewowego, zaplanowanie i dobór odpowiednich testów diagnostycznych.

2. Zebranie wywiadu obiektywnego od rodziny / osoby bliskiej dotyczące obserwowanych trudności i funkcjonowania – wskazane u niektórych pacjentów, opcjonalne

3. Badanie testami neuropsychologicznymi indywidualnie dobranymi dla każdego pacjenta

4. Sporządzenie opinii neuropsychologicznej na podstawie przeprowadzonych badań i jej omówienie

Diagnostykę neuropsychologiczną wykonuje dr n. med. Aleksandra Arciszewska-Leszczuk 

Psychoterapia indywidualna

KLINIKA CALMA

O USŁUDZE

psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to specjalistyczna forma pomocy w zakresie różnego rodzaju trudności związanych z samopoczuciem psychicznym. Jest skuteczną metodą leczenia, może być także sposobem na poznanie siebie i samorozwój. Polega na regularnych spotkaniach „jeden na jeden” podczas których, ze wsparciem terapeuty, pracuje się nad ustalonymi celami dotyczącymi Twojego samopoczucia i funkcjonowania. W zależności od konkretnego nurtu psychoterapii, terapeuta będzie wykorzystywał swoiste sposoby oddziaływania. Może to być rozmowa, wykonywanie konkretnych ćwiczeń, planowanie zadań lub np. techniki relaksacji. Psychoterapia jest przede wszystkim nieocenioną formą wsparcia Ciebie w trudnym okresie życia, a jej celem jest stopniowa poprawa Twojego samopoczucia i funkcjonowania.

W CALMIE pracują wykwalifikowani psychoterapeuci z szerokim doświadczeniem klinicznym. Dzięki temu możesz mieć pewność, że jesteś w dobrych rękach.

Sesja psychoterapii indywidualnej trwa ok 50 minut.

Na psychoterapię w naszej klinice może skierować Cię lekarz psychiatra, który może zalecić ją jako główną formę rozwiązania Twojego problemu, albo jako metodę leczenia towarzyszącą farmakoterapii.

Jeśli chciałbyś/-ałabyś podjąć psychoterapię bez wcześniejszej wizyty u psychiatry, w pierwszej kolejności wskazane jest odbycie jednej lub w razie potrzeby – kilku wstępnych konsultacji psychologicznych, aby omówić i zaplanować, jaka forma pomocy będzie najbardziej odpowiednia w Twoim przypadku.

Na początku psychoterapeuta zapozna Cię także z kontraktem terapeutycznym, który określa najważniejsze zasady dotyczące odbywania sesji terapeutycznych, np. sposobu ich ewentualnego odwoływania i płatności.

Aby umówić się na psychoterapię indywidualną, skontaktuj się z nami telefonicznie.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

psychoterapia par i rodzin

KLINIKA CALMA

PSYCHOTERAPIA PAR I RODZIN

O USŁUDZE

psychoterapia par i rodzin

Sesje psychoterapii par skierowane są do osób mierzących się z problemami w związkach zarówno w tych małżeńskich jak i nieformalnych. Podczas spotkań główny nacisk skierowany jest na parę jako na całość, na jej dynamikę i relacje wewnątrz niej. Psychoterapia par trwa około 60- 90 minut, w szczególności 3 pierwsze spotkania są dłuższe w celu ustalenia problemu, z jakim para się boryka. Częstotliwość spotkań zależy od dynamiki i komunikacji w związku, z reguły odbywają się co dwa tygodnie, ale jest to zawsze indywidualnie dopasowane do potrzeb pary.

Praca podczas spotkań i przy wsparciu psychologa skierowana jest do par, które:

– oddalają się od siebie

– mają trudności w komunikacji

– często się kłócą

– doświadczają problemów z seksem 

– oraz wielu innych trudności pojawiających się w relacji z drugą osobą

Psychoterapia grupowa

KLINIKA CALMA

O USŁUDZE

psychoterapia grupowa/warsztaty

Terapia grupowa dla osób dorosłych z ADHD/ADD
to cykl spotkań terapeutyczno- warsztatowych, prowadzonych w nurcie terapii poznawczo behawioralnej (CBT), opracowany na podstawie najnowszych światowych standardów leczenia ADHD.

Głównym celem terapii jest wspomaganie bieżącego funkcjonowania osób dorosłych z ADHD,
z nastawieniem na wypracowanie rozwiązań przydatnych w życiu codziennym. Szczególny nacisk kładziemy na naukę praktycznych umiejętności.

Terapia grupowa „FOCUS na ADHD” obejmuje
10 spotkań trwających po 1,5 h, prowadzonych
przez psychologa, doświadczonego terapeutę poznawczo-behawioralnego, Agnieszkę Rożan.

Spotkania terapeutyczne będą skoncentrowane na:
Poszerzaniu wiedzy na temat ADHD i na temat wpływu tego rozpoznania na codzienne funkcjonowanie.
Poprawieniu umiejętności planowania.
Pracy nad radzeniem sobie z rozpraszalnością uwagi
i niekończeniem zadań.
Zmianą myślenia o problemach i trudnościach.
Pracy nad impulsywnością.

Kiedy?: cykl 10 spotkań we wtorki
14.11.2023 – 23.01.2024 (z wyłączeniem 26.12),
godz. 17.30-19.00.
Gdzie?: CALMA Klinika Terapii Al. Grunwaldzka 492/3, 80-309 Gdańsk.
Grupa: zamknięta, min. 6, max. 10-osobowa.
Inwestycja: 1500 zł za cały cykl (możliwość płatności
w 2 ratach).

PROMOCJA EARLY BIRD! Zgłoś swój udział do 31.10.2023 i uzyskaj 100 zł rabatu.

Gwarancją uczestnictwa jest uiszczenie przedpłaty
150 zł.

Jakie są korzyści z terapii grupowej?
Praca grupowa pozwala na wykształcenie się poczucia wspólnoty oraz poczucia solidarności z jej członkami. Inni uczestnicy są osobami udzielającymi jednostce wsparcia i zrozumienia, wzmacniają pożądane zachowania, a inne wygaszają. Osoby pracujące
w grupie mają szansę na udział w procesie korekcji sądów i poglądów, uczenie się nowych rozwiązań problemów, analizę związków przyczynowo-skutkowych, a także otrzymywanie i udzielanie informacji zwrotnej. Zajęcia grupowe wpływają
na rozwój umiejętności społecznych i komunikacyjnych.

Po zakończonej terapii będzie możliwa kontynuacja
w grupie zaawansowanej.

*Zastrzegamy prawo do zmiany terminu startu grupy, jeśli nie uzbiera się min. 6 uczestników.

Zapraszamy na warsztaty wszystkich zainteresowanych rodziców. Tematyką zajęć będzie ważny temat samouszkodzeń u młodzieży.
Skupimy się na ich charakterystyce oraz na możliwych sposobach reagowania. Zastanowimy się wspólnie jaka forma pomocy ze strony rodzica jest wspierająca dla osoby nastoletniej, która dokonuje samouszkodzeń. Spróbujemy też zrozumieć perspektywę nastolatka – skąd może brać się taki sposób radzenia sobie, dlaczego na chęć pomocy reaguje złością, dlaczego nie mówi rodzicom o swoich trudnościach.

Czas trwania: 2h
termin najbliższego warsztatu: 26.10.2023
godz. 18:00 – 20:00
gdzie: CALMA Klinika Terapii Oliwa, Al. Grunwaldzka 492/3, 80-309 Gdańsk
koszt: 150 zł / osoba

prowadząca: Marta Wypych
Psycholog kliniczny, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeutka terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT), psychoterapeutka terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) w trakcie certyfikacji.

Liczba uczestników jest ograniczona (max 10 osób).
Warsztaty będą miały formę interaktywną, praktyczną, dlatego prosimy o czynny udział w zajęciach.


* zastrzegamy możliwość zmiany terminu warsztatu, jeśli nie zbierze się grupa minimum 6 uczestników.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA